Pakolaiset Suomessa

Vuoden 1973 jälkeen Suomeen on vastaanotettu yli 23 000 henkilöä pakolaisina. Vuonna 2003 vastaanotettuja ja kuntiin sijoitettuja pakolaisia oli 1542.

Osa heistä on kiintiöpakolaisia, osa myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneita turvapaikanhakijoita, osa perheenyhdistämisen kautta Suomeen saapuneita ja osa henkilöitä, joita ei ole voitu palauttaa koti- tai lähtömaahansa siellä vallitsevien olosuhteiden takia.
Eniten pakolaisia Suomi on vastaanottanut Somaliasta, entisen Jugoslavian alueelta sekä Iranista ja Irakista.

Osa Suomeen aikoinaan pakolaisina tulleista henkilöistä on palannut takaisin kotimaahansa tai muuttanut toiseen valtioon pois Suomesta. Osa sen sijaan on saanut Suomen kansalaisuuden – eikä siten enää ole kansainvälistä suojelua tarvitseva pakolainen: esimerkiksi YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n tilaston mukaan Suomessa oli vuoden 2002 alussa 12 728 pakolaista.

Kaiken kaikkiaan vuodenvaihteessa 2003/04 Suomessa asui pysyvästi 107 100 ulkomaan kansalaista, eli heidän osuutensa Suomen väestöstä on noin kaksi prosenttia.

Suomi vastaanottaa kiintiöpakolaisia vuosittain valtion tulo- ja menoarviossa määritellyn pakolaiskiintiön mukaisesti. Vuonna 2004 pakolaiskiintiö on 750. Se kohdennetaan siten, että Libanonista Suomeen tulee 155 sudanilaista pakolaista, Egyptistä 120 sudanilaispakolaista, Iranista 150 afganistanilaista pakolaista ja Turkista 150 iranilaista pakolaista. Lisäksi niin sanottujen hätätapauksien kiintiö on 75. Jäljelle jääneiden paikkojen kohdentamisesta päätetään myöhemmin.

Vuonna 2003 kiintiöpakolaisina saapui Suomeen 748 henkilöä.

Perheenyhdistämisen kautta vuosina 1995-2003 Suomeen tuli 2 617 henkilöä. Vuonna 2003 luku oli 293.

Vuosina 1983-2002 Suomen valtio tuki taloudellisesti 284 pakolaisen paluumuuttoa takaisin kotimaahan.

Vuonna 2003 Suomesta haki turvapaikkaa 3 221 henkilöä. Hakijamäärä oli 6 prosenttia pienempi kuin vuonna 2002.

Vastaavasti Ruotsista haki vuonna 2003 turvapaikkaa 31 355 henkilöä, ja esimerkiksi Norjaan turvapaikanhakijoita tuli
15 859.

Vuonna 2003 suurimman turvapaikanhakijaryhmän Suomessa muodostivat Serbian ja Montenegron ja sen edeltäjävaltioiden entisen Jugoslavian ja Jugoslavian liittotasavallan kansalaiset (645). Seuraavaksi suurimmat ryhmät olivat bulgarialaiset (287) ja venäläiset (288). Irakilaiset jättivät 111 hakemusta, turkkilaiset 94 ja somalialaiset 35 hakemusta.

Samana vuonna Ulkomaalaisvirasto myönsi turvapaikan tai oleskeluluvan yhteensä 501 henkilölle: pakolaisten oikeusasemaa koskevan yleissopimuksen mukainen turvapaikka myönnettiin 7 hakijalle, kun taas 142 henkilöä sai jäädä Suomeen suojelun tarpeen perusteella ja 345 muista syistä (esim. perheenjäsenyyden perusteella).

Eniten oleskelulupia saivat somalialaiset (75), Serbian ja Montenegron ja sen edeltäjävaltioiden entisen Jugoslavian ja Jugoslavian liittotasavallan kansalaiset (yhteensä 64), turkkilaiset (56) ja iranilaiset (39).

Vuonna 2003 kielteisen päätöksen sai 2 443 hakijaa, joista
1 896 henkilön turvapaikkahakemus käsiteltiin nopeutetussa menettelyssä. Lukumääräisesti eniten kielteisiä päätöksiä annettiin Serbian ja Montenegron ja sen edeltäjävaltioiden entisen Jugoslavian ja Jugoslavian liittotasavallan kansalaisille (yhteensä 416), bulgarialaisille (370) ja venäläisille (213).

Turvapaikkahakemuksen keskimääräinen käsittelyaika Ulkomaalaisvirastossa oli vuonna 2003 vajaa vuosi.

Kaiken kaikkiaan Suomesta on vuosina 1990-2003 hakenut turvapaikkaa 29 463 henkilöä. Heistä 8 939 on saanut turvapaikan tai oleskeluluvan.

Lisätietoja vuoden 2003 turvapaikkatilastoista Ulkomaalaisviraston kotisivuilta www.uvi.fi

Pakolaiset Suomessa -sivusto on toteutettu ulkoasiainministeriön kehitysyhteistyöosaston (nyk. kehityspoliittisen osaston) tuella.

Yhteistyökumppanit

Kiitämme kaikkia yhteistyöpartnereitamme. Ilman heitä emme voisi pitää tätä sivustoa pystyssä ilman rahankeräystä. Iso kiitos kuuluu mm. LMVMA sivustolle.

Lämpimät kiitokset vielä kerran tukijoillemme, ja toivottavasti yhteistyömme jatkuu tästä pitkään!